Annons:
Arbetsgivarverket
Nyhet
AVPeter NordeboTyck till!

Direktiv om arbetsmarknad möter stark kritik

Arbetsgivarverket är starkt kritiskt till ett förslag till nytt EU-direktiv om överstatlig reglering. Enligt arbetsgivarna hotar EU-kommissionens förslag den svenska arbetsmarknadsmodellen.

I ett remissvar till Arbetsmarknadsdepartementet hävdar Arbetsgivarverket att grundläggande principer i den svenska modellen skulle vara i fara om EU-kommissionens förslag till nytt direktiv om överstatlig reglering inom arbetsmarknadsområdet genomförs. Enligt remissvaret kommer direktivets bestämmelser i direkt konflikt med den svenska modellen.

Enligt kommissionens förslag ska bland annat provanställningstid, frågor om parallell anställning, schemaläggning av arbetstid samt utbildning inom ramen för anställning inte längre regleras nationellt, utan i stället på EU-nivå. Även om förslaget lämnar en öppning för nationella lösningar i kollektivavtal skulle direktivet innebära att EU-domstolen kan överpröva och upphäva delar av innehållet i kollektivavtalen, påpekar Arbetsgivarverket.

Direktivet skulle också innebära att arbetsgivarna får ytterligare informationsskyldighet om arbetstagares grundläggande arbetsvillkor, utöver den skyldighet som redan gäller. Det vänder sig Arbetsgivarverket emot, liksom att informationen ska lämnas senast första anställningsdagen.

Direktivförslaget innehåller också nya EU-definitioner av begrepp som arbetstagare, arbetsgivare och anställningsförhållande som enligt Arbetsgivarverket klart avviker från svensk praxis.

”Arbetsmarknadsmodellerna inom EU är så vitt skilda och allt för varierande för att det ska vara möjligt att ha enhetliga begrepp om arbetstagare och anställningsförhållanden med mera. Vi befarar att ett införande av EU-definitioner inom detta område kommer att leda till att den svenska modellen behöver anpassas och att den därmed förändras i grunden”, kommenterar chefsjuristen Karl Pfeifer i ett pressmeddelande.

Bli den första att tycka till!