Annons:
Diskriminering
Nyhet
AVPeter NordeboTyck till!

DO: Åldersgräns för pension diskriminerande

Redan dagens åldersgräns för hur länge man har rätt att jobba kvar hos sin arbetsgivare är diskriminerande, anser Diskrimineringsmannen, DO, i en debattartikel. Att höja gränsen från 67 till 69 år förändrar inte detta.

Enligt Diskrimineringsombudsmannen Agneta Broberg, är en uppgörelse om höjd pensionsålder nära förestående. En sådan höjning skulle bland annat innebära att den så kallade 67-årsregeln i lagen om anställningsskydd, las, höjs från 67 till 69 år. Men att enbart höja åldern i las innebär fortfarande att en av staten sanktionerad diskriminering tillåts fortsätta, trots att det inte finns några hållbara skäl för det, skriver Agneta Broberg i Dagens Industri.

”Den så kallade 67-årsregeln kom från början till som en möjlighet för arbetsgivare att avsluta en anställning utan att behöva hänvisa till bristande prestationer. Att säga upp en anställd med hänvisning till den uppnådda åldern ansågs alltså som ett mer värdigt slut på arbetslivet”, skriver Agneta Broberg.

Inte heller föreställningen att pensioneringar skapar fler arbetsmöjligheter för unga är skäl för bestämmelsen i las, anser Agneta Broberg. Forskning har visat att det i mångt och mycket är en myt att pensioneringar ger fler unga jobb. Idén att det går att pensionera bort ungdomsarbetslösheten bygger på felaktiga antaganden, skriver hon. Det kan upplevas som minst lika kränkande att bli av med sitt arbete enbart för att man uppnått en viss ålder.

”67-årsregeln måste alltså avskaffas, och att enbart höja åldersgränsen löser inte problemet med regelns diskriminerande utformning. Att införa en höjd åldersgräns innebär alltså enbart att man skjuter problemet framför sig”, skriver Agneta Broberg.

Bli den första att tycka till!