Annons:
Diskriminering
Nyhet
AVPeter NordeboTyck till!

DO: Arbetsgivare okunniga om nya lagen

Ett år efter införandet av ny lagstiftning om förebyggande av diskriminering är arbetsgivarna okunniga om lagen. Det konstaterar Diskrimineringsombudsmannen, DO, efter en enkätundersökning.

Trots att det gått ett år sedan kraven skärptes på arbetsgivare att förebygga diskriminering kan sex av tio arbetsgivare inte nämna ett enda av de nya kraven. Bara en av fyra svarar att förändringarna har lett till ett förändrat arbetssätt. Det visar en ny enkätundersökning från DO.

Den nya diskrimineringslagen säger att arbetsgivare och utbildningsanordnare är skyldiga att arbeta förebyggande och främjande för att motverka diskriminering och genom aktiva åtgärder skapa lika rättigheter och möjligheter. Alla sju diskrimineringsgrunder omfattas av kraven och arbetet ska utföras löpande.

Bland annat ska arbetsgivaren ha riktlinjer och rutiner för att förhindra trakasserier, sexuella trakasserier och repressalier. För arbetsgivare med minst 25 anställda ska arbetet med aktiva åtgärder kontinuerligt dokumenteras. Arbetsgivare med minst 10 anställda ska dessutom årligen dokumentera arbetet med lönekartläggningar.

I en debattartikel i Svenska Dagbladet skriver DO Agneta Broberg att det är dags för alla arbetsgivare att ta ett aktivt ansvar och leva upp till lagens krav. Lagändringen för ett år sedan har gett ett bra ramverk för att kunna motverka diskriminering och främja lika rättigheter och möjligheter i arbetslivet, skriver hon:

”Bland lärdomarna vi måste ta till oss av Metoo är hur viktigt det är att arbeta främjande och förebyggande för att motverka diskriminering, inklusive trakasserier och sexuella trakasserier”, skriver Agneta Broberg.

Bli den första att tycka till!