Annons:
Högskolan
Nyhet
AVMattias Lahti DavidssonTyck till!

DO synar alla högskolorna

Diskrimineringsombudsmannen kommer i höst att granska 43 lärosäten och deras arbete mot diskriminering. Alla universitet och högskolor ska ha en aktuell plan för likabehandling av studenter.

Senast 1 oktober måste 43 universitet och högskolor redovisa sina likabehandlingsplaner till Diskrimineringsombudsmannen, DO.

– När vi är färdiga med det här har vi granskat alla högskolor. Efter oktober kommer vi att ha en god bild av hur väl högskolorna lever upp till lagen, säger utredaren Gustav Staaf på DOs granskningsenhet.

I likabehandlingsplanen ska det enligt diskrimineringslagen stå vad lärosätet behöver göra för att studenterna ska ha lika rättigheter och möjligheter. Kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning eller sexuell läggning får inte inverka på likabehandlingen.

Planen ska även innehålla åtgärder mot trakasserier och sexuella trakasserier.

Enligt diskrimineringslagen ska alla som anordnar utbildningar arbeta aktivt och målinriktat för att främja lika rättigheter och möjligheter. Därför måste planerna upprättas på nytt varje år.

DOs granskning är en del i ett regeringsuppdrag.

Bli den första att tycka till!