Annons:
För rovdjurshandläggaren Pierre Ahlgren är hot vardag. Stämningen är över lag hätsk. »På vargmöten kan man höra folk sitta och säga saker som att ›den där borde man ju knäppa...‹ och syfta på en tjänsteman som uttalat sig.«Bild:Mats Erlandsson
länsstyrelserna
Nyhet
AVTherese Säfström1 kommentarer

Dödshotad efter beslut om vargjakt

Känslorna är upprörda både bland förespråkare och motståndare till varg. Flera av länsstyrelsernas rovdjurshandläggare har utsatts för hot.
Vargen väcker känslor. Foto: Colourbox.

På senare år har flera allvarliga hot riktats mot rovdjurshandläggare på länsstyrelser i Sverige. På Länsstyrelsen i Västmanlands län hotades Pierre Ahlgren och en kollega till livet sedan de tagit ett beslut om skyddsjakt av varg.

– Klimatet har blivit hårdare i takt med att fler vargar har etablerat sig i länet. Vi har känt att det är en tidsfråga innan någon riktar ett konkret hot mot oss, säger Pierre Ahlgren.

Redan tidigare har han mött diffusa hotelser, inte minst på vargmöten med allmänhet och intressenter.

Efter dödshoten åker rovdjurshandläggarna inte längre ut ensamma på besök och länsstyrelsen har skärpt kontrollen av vilka som kan komma in i lokalerna. Själv har Pierre Ahlgren blivit mycket mer vaksam på sin omgivning. Men han tycker att både arbetsgivaren och polisen har ställt upp bra för att stötta honom.

– En viktig sak vid ett sådant här hot är att arbetsgivaren tar ansvar för polis­anmälan, så att den inte läggs på en utsatt tjänsteman. Det har inte brustit just här, men på andra håll. Där måste facket driva på, säger Pierre Ahlgren.

I sitt jobb möter Pierre Ahlgren många människor som är besvikna på svensk rovdjurspolitik. För att minska risken för framtida hot menar Pierre Ahlgren att det är nödvändigt att vara mer ute i verkligheten och möta folk. Men till det räcker tyvärr inte
resurserna, förklarar han.

Även Länsstyrelsen i Kronobergs län har hanterat mordhot i samband med beslut om skyddsjakt på varg. En handläggare fick tillfälligt flytta till hemlig adress. Efter mordhotet tog kommunikationschefen Erik Sellström temporärt över all mediekontakt från handläggaren.

– Vi har hela tidenhaft som strategi att rikta bort strålkastarljuset från handläggaren. Fokus ska ligga på sakfrågan och inte på att en person har blivit hotad, säger Erik Sellström.

Länsstyrelsen satte ihop en krisgrupp för att hantera både hotet och det stora trycket från medier, allmänhet och intresseorganisationer.

I Kronoberg arbetar man i dag i nära kontakt med markägare och intresseorganisationer. Tanken är att känslostormarna ska hållas i schack om de olika intressena får en gemensam plattform att stå på i diskussionerna.

det är ju inte så underligt det är ju den närmaste folk kommer i kontakt med?
det är ju politiken folk är förbannade på ute i bygderna! det är ju de som är den egentliga måltavlan. folk är ju totalt överkörda i rovdjurs frågor med alla bakomliggande lögner från SNF NVV o SRF miljökommunister som totalt tappat kontakten med verkligheten!