Annons:
Domstolsverket
Nyhet
AVPeter NordeboTyck till!

Domstolsverket oroat av minskat förtroende

Domstolsverket uttrycker i ett pressmeddelande stor oro över det sjunkande förtroendet för rättsväsendet och domstolarna i Brottsförebyggande rådets, Brås, trygghetsundersökning.

”Att medborgarna har förtroende för rättsväsendet i allmänhet och för domstolarna i synnerhet är centralt i en demokratisk rättsstat. Det räcker inte med att vi arbetar på olika håll med olika utvecklingsprojekt och åtgärder. För att allmänhetens förtroende för rättsväsendet i stort ska öka måste vi ta ett gemensamt ansvar”, kommenterar generaldirektör Martin Holmgren.

Enligt Brås nationella trygghetsundersökning för 2017 har förtroendet för domstolarna sjunkit med sex procentenheter jämfört med föregående år. Nedgången ligger på samma nivå som för rättsväsendet som helhet. Enligt Domstolsverket arbetar myndigheten aktivt för att motverka att förtroendet fortsätter att gå ned.

Pressmeddelandet lyfter fram ökad digital tillgänglighet, en ny mediestrategi, arbetet med jämställdhetsintegrering samt framtagandet av en ny extern webbplats som exempel på områden där myndigheten har pågående utvecklingsarbete. För att upprätthålla och stärka medborgarnas förtroende måste domstolarna kommunicera sitt dömande på ett sådant sätt att människor förstår hur domstolarna dömt och varför de har dömt som de gjort, skriver myndigheten.

”Förtroendet för domstolarna påverkas också av samhällsutvecklingen i stort, exempelvis en alltmer grövre organiserad brottslighet, minskat förtroende för samhällsinstitutioner i stort och en ökad polarisering”, framhåller Martin Holmgren i pressmeddelandet.

Bli den första att tycka till!