Annons:
Öppenhet
Nyhet
AVPeter NordeboTyck till!

Efterforskning prövas av hovrätten

Hovrätten tar upp domen mot en chefstjänsteman vid Göteborgs universitet, som i höstas dömdes för brott mot efterforskningsförbudet. Det var tjänstemannen som överklagade domen.

Enligt domen i tingsrätten hade chefstjänstemannen bett en annan chef att försöka förmå medarbetare att ta bort kritiska kommentarer från Facebook. ”Så länge inläggen ligger kvar, utgör de en risk för arbetsmiljön och är till skada för den som utsätts”, skrev hen i ett mejl. Mejlväxlingen avslöjades av Göteborgs-Posten.

Organisationen Academic rights watch anmälde händelsen till Justitiekanslern, JK. Efter utredning väckte JK åtal för brott mot efterforskningsförbudet i tryckfrihetsförordningen, och i tingsrätten dömdes tjänstemannen till dagsböter om 15 000 kronor och till att betala rättegångskostnader med 35 000 kronor.

Nu har hovrätten gett prövningstillstånd för den dömde tjänstemannen, skriver Göteborgs-Posten. För överklagande av domar som endast gett påföljden böter krävs prövningstillstånd för att hovrätten ska ta upp ärendet.

Bli den första att tycka till!