Annons:
Arbetsrätt
Nyhet
AVPeter NordeboTyck till!

Entreprenör kan bli tvungen betala lön

Arbetsmarknadsdepartementet föreslår entreprenörsansvar för såväl utstationerade arbetstagare som för personer som är anställda i Sverige i bygg- och anläggningsbranschen.

I en departementspromemoria föreslår departementet att huvudentreprenören ska kunna bli ytterst ansvarig för att arbetstagare i en entreprenadkedja får ut lön för sitt arbete. Enligt ett pressmeddelande ska det ses som ett led i regeringens arbete för ordning och reda på arbetsmarknaden.

En arbetstagare som inte får ut lön för det arbete hen har utfört i en bygg- eller anläggningsentreprenad ska enligt de föreslagna reglerna kunna få betalt genom att gå högre upp i entreprenadkedjan. Entreprenörsansvaret ska i första hand gälla den uppdragsgivare som har anlitat personens arbetsgivare som underentreprenör.

Arbetstagaren ska informera uppdragsgivaren om sin lönefordran. Också ett fackförbund som arbetstagaren är medlem i kan informera om att en lönefordran finns. Enligt förslaget är sedan uppdragsgivaren betalningsskyldig efter sju arbetsdagar.

Om inte heller uppdragsgivaren betalar ut lönen ska huvudentreprenören kunna bli ansvarig för att lönen betalas ut. Med huvudentreprenör menas den som enligt avtal med den ursprungliga beställaren av entreprenaden ansvarar för att det arbete som omfattas av avtalet blir utfört.

I ett alternativt förslag i promemorian ska bara den anställdes direkta uppdragsgivare kunna hållas ansvarig för att lönen betalas ut. Båda förslagen bedöms vara förenliga med EU-rätten.

Bli den första att tycka till!