Annons:
Arbetsmarknad
Nyhet
AVPeter NordeboTyck till!

Etableringsjobb ska ge 10 000 anställning

Minst 10 000 nya jobb för nyanlända och långtidsarbetslösa ska skapas genom införandet av etableringsjobb. Det har regeringen kommit överens om med LO, Svenskt Näringsliv och Unionen.

Regeringen och arbetsmarknadens parter är överens om att etableringsjobb bör införas. Syftet är att fler nyanlända och långtidsarbetslösa ska etablera sig på arbetsmarknaden, samt att underlätta arbetsgivarnas framtida kompetensförsörjning. Att stärka vägarna till arbete och förbättra matchningen på arbetsmarknaden är enligt ett pressmeddelande högt prioriterat för regeringen.

”Stora samhällsutmaningar klarar vi bättre om vi gemensamt tar ansvar. För att knäcka långtidsarbetslösheten och för att lyckas med etablering och integration av den stora gruppen nyanlända har parterna en viktig roll att spela. Genom etableringsjobb kliver parterna fram och tar ansvar”, kommenterar arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson, S, i pressmeddelandet.

Den som anställs i ett etableringsjobb ska ha möjlighet att delta i Svenska för invandrare, SFI, och andra kortare utbildningar som arbetsgivaren och arbetstagaren kommer överens om. Regeringen kommer att skjuta till pengar för platser inom Yrkesvux inom lämpliga utbildningar. Ett etableringsjobb ska efter två år kunna leda till en tillsvidareanställning på heltid hos arbetsgivaren.

Etableringsjobb är en helt ny modell för staten att stimulera anställningar. Etableringsjobben är en tillfällig anställning i upp till två år och ska ge minimilön enligt kollektivavtale. Staten står för drygt halva lönen. Arbetsgivaren ska betala 8 400 kronor, som bland annat täcker arbetsgivaravgifter och en del av den anställdes lön. Resten betalar staten direkt till den anställde som en skattefri ersättning.

Regeringens och parternas ambition är att etableringsjobben ska kunna införas under andra halvåret 2019. Enligt pressmeddelandet kommer parterna och regeringen att gemensamt arbeta för att satsningen ska omfatta minst 10 000 personer.

Bli den första att tycka till!