Annons:
Arbetsförmedlingen
Nyhet
AVSusanne ErikssonTyck till!

Få resultat av Arbetsförmedlingens förnyelse

Bara en av fyra arbetsförmedlare har hittills upplevt någon konkret förbättring i sin arbetssituation sedan myndighetens förändringsarbete ”Förnyelseresan” startade 2014. Inte heller arbetssökande och arbetsgivare har blivit mer nöjda, konstaterar Statskontoret i en delrapport.

Statskontoret har regeringens uppdrag att utvärdera Arbetsförmedlingens förändringsarbete och konstaterar att det är motiverat utifrån de problem som myndigheten har haft. Många medarbetare är positiva, men arbetsförmedlare som arbetat länge är mer negativa än andra, skriver utredarna.

Men hittills har förändringsarbetet gett få resultat. Ett mål med förändringarna var att öka arbetsförmedlarnas utrymme att göra professionella bedömningar och ge anpassat stöd.

Och visserligen upplever arbetsförmedlarna att de fått större utrymme och får vara mer självgående än tidigare, men det är fortfarande otydligt för många hur det så kallade självledarskapet ska användas, skriver Statskontoret.

Dessutom är det bara en minoritet som anser att förändringsarbetet hittills har förbättrat deras förutsättningar att göra bedömningar. Ett problem är att it-stödet är bristfälligt. Ett annat problem är att administration alltid eller oftast tar tid från viktigare arbetsuppgifter, något som 66 procent av arbetsförmedlarna upplever.

Även cheferna har det svårt. De saknar delvis stöd och tid för att leda arbetet, vilket får konsekvenser även för medarbetarna, skriver Statskontoret. Myndighetens styrning av förändringsarbetet är helt enkelt svag, menar utredarna.

Statskontoret föreslår att Arbetsförmedlingen nu prioriterar de delar av förändringsarbetet som kan förbättra för arbetsförmedlarna i deras dagliga arbete, framför allt it-stödet, men också stödet till de lokala cheferna.

Bli den första att tycka till!