Annons:
FACKET
Nyhet
AVKarin ThorsellTyck till!

Facket lockar fler tjänstemän än arbetare

Den procentuella andelen fackligt anslutna löntagare i Sverige har inte varit så låg sedan början av 1970-talet, rapporterar Dagens Arena. Men medan LO tappar medlemmar går Saco och TCO framåt.

2016 var 69 procent av alla löntagare i Sverige medlemmar i något fackförbund. Det är klart lägre än 1996 när organisationsgraden var 84 procent. 1976 var siffran 74 procent.

Men trots att LO fortfarande är den största centralorganisationen är medlemssiffran den lägsta på över 50 år. Och skillnaden i organiseringsgrad mellan LO å ena sidan och TCO och SACO å andra sidan ökar. 2006 hade de lika hög organiseringsgrad men i dag är 62 procent av arbetarna organiserade, att jämföra med tjänstemännens 74 procent.

Också i antal medlemmar syns samma trend.

”Rent allmänt gäller att LO-förbunden tappar medlemmar, bland annat för att antalet arbetare i arbetskraften sjunker. På motsvarande sätt ökar Saco eftersom akademikernas andel av arbetskraften stiger”, säger Anders Kjellberg, sociologiprofessor vid Lunds universitet, till Dagens Arena.

Han tror att skillnaderna delvis uppstod 2007-2008 när a-kasseavgiften höjdes och skattereduktionen för fackföreningsavgiften avskaffades.

En svårighet i att jämföra siffrorna är att Sacos medlemsantal omfattar alla medlemmar, inte bara yrkesverksamma. Anders Kjellberg konstaterar också att TCO-förbundens ökning förefaller ha avstannat.

”Det gäller främst Unionen som under flera år ökat mycket kraftigt”, säger Anders Kjellberg som tror att Unionens inkomstförsäkring till stor del är förklaringen till att förbundet växt.

Fackföreningsanslutna
 • Andelen fackligt anslutna löntagare (det vill säga organisationsgraden) var
  1976: 74 procent
  1986: 86 procent
  1996: 84 procent
  2016: 69 procent
 • LO är den största centralorganisationen med 1 441 895 medlemmar i sina förbund.
 • Sveriges enskilt största fackförbund är Unionen med 650 000 medlemmar (539 000 yrkesverksamma). 2016 gick förbundet om Kommunal som tidigare var störst.
 • Av Sacos 23 förbund går över hälften plus. Störst medlemslyft gör Sveriges Ingenjörer. Även Akademikerförbundet SSR och Läkarförbundet går starkt framåt.
  Källa: Anders Kjellberg, Lunds universitet
Bli den första att tycka till!