Annons:
Brottslighet
Nyhet
AVPeter NordeboTyck till!

Färre återfall i brott bland frigivna

Antalet återfall i brott minskade under perioden 2003 till 2010. Det visar en analys från Brottsförebyggande rådet, Brå. Minskade återfall innebär enligt Brå stora samhällsekonomiska vinster.

Från början av 00-talet till i dag har andelen återfall efter frigivning från fängelse enligt rapporten minskat från 55 procent till omkring 40 procent.

Analysen från Brå visar att minskningen av återfall i brottslighet framför allt tycks hänga samman med att de intagnas bakgrund har förändrats – det handlar såväl om ålder, tidigare belastning, typ av brott som utdömd strafftid. Det är framför allt slutet av perioden som i högre utsträckning består av personer med lägre återfallsnivåer, exempelvis genom att de är äldre och har längre eller väldigt korta strafftider. Den förändringen är enligt Brå avgörande för minskningen av återfallnivåerna.

Enligt Brå skulle minskningen i återfall kunna förklaras av förbättrade insatser under tiden i anstalt. Det skulle i så fall handla om bättre verkställighetsplanering, mer och bättre utbildning under anstaltstiden, fler och mer effektiva program och/eller bättre utslussningsåtgärder. Å andra sidan har enligt rapporten inte sådana verksamheter ökat så pass starkt att det borde få genomslag på hela populationen. Även en liten minskning av återfallet innebär enligt Brå stora samhällsekonomiska besparingar. 

Bli den första att tycka till!