Annons:
ARBETSRÄTT
Nyhet
AVAnn DahlinTyck till!

Fel avskeda rektor på Sameskolstyrelsen

ST har vunnit en tvist i Arbetsdomstolen, vars bakgrund var en infekterad strid om tillsättningen av en rektor vid Sameskolan i Jokkmokk. ”För ST var det viktigt att markera att så här får statliga myndigheter inte agera”, kommenterar förbundsjuristen Anders Hult.

Som Publikt har rapporterat tidigare har en djup konflikt inom Sameskolstyrelsen lett till två rättsprocesser där ST varit inblandat. I det första fallet stödde förbundet Sameskolstyrelsens skolchef, som arbetsgivaren anmält till Statens ansvarsnämnd och ville avskeda. Ansvarsnämnden ansåg dock att det inte fanns fog för avsked, och skolchefen fick sedermera 1,2 miljoner kronor i avgångsvederlag.

Det nu avgjorda ärendet i Arbetsdomstolen gällde en ST-medlem som för drygt två år sedan sökte ett utannonserat jobb som rektor vid Sameskolan i Jokkmokk. Skolchefen och den grupp som skötte rekryteringen ville ha honom på posten, men Sameskolstyrelsens ordförande ville se en annan person som rektor.

Två på varandra följande möten i nämnden för Sameskolstyrelsen fattade olika beslut om rektorstillsättningen, och därefter fördjupades konflikten med anklagelser om förfalskade protokoll och överskridna befogenheter.

ST-medlemmen fick aldrig tillträda rektorstjänsten, och ST stämde därför Sameskolstyrelsen inför Arbetsdomstolen. Under rättsprocessen har Sameskolstyrelsen hävdat att han borde ha förstått att beslutet att tillsätta honom var ogiltigt. ST har däremot framfört att det i stället handlar om ett ogiltigt avsked.

Nu ger Arbetsdomstolen ST och medlemmen rätt. Det var, bland annat mot bakgrund av turbulensen i Sameskolstyrelsen, inte givet att ST-medlemmen borde ha ifrågasatt om beslutet att anställa honom kunde vara ogiltigt, anser domstolen. Han var därmed att betrakta som anställd, och när han inte fick tillträda jobbet blev det i praktiken ett avsked eller en uppsägning. Och arbetsgivaren hade ingen grund för att skilja honom från tjänsten, enligt Arbetsdomstolen.

Den avskedade rektorn får 80 000 kronor i allmänt skadestånd och 176 000 kronor plus ränta i ekonomiskt skadestånd. Sameskolstyrelsen ska även betala STs rättegångskostnader på drygt 450 000 kronor.

STs förbundsjurist Anders Hult är nöjd med att domstolen helt och enhälligt gick på STs linje.

– Först och främst är det en väldig lättnad för vår medlem. Hans intresse låg inte i att få pengar utan att få belyst hur det gått till i en statlig myndighet. Han sökte ett jobb och upplevde att han blivit väldigt illa behandlad.

Domen är också viktig för ST, anser han.

– Vi har en uppgift att bevaka att myndigheterna sköter sig. Det var viktigt att markera att så här får en statlig myndighet inte göra. Jag tyckte att de hade agerat väldigt fel, och det tyckte domstolen också.

Bli den första att tycka till!