Annons:
Arbetsförmedlingen
Nyhet
AVPeter NordeboTyck till!

Fel och brister i hantering av nystartsjobb

Efter en intern granskning konstaterar Arbetsförmedlingen att det finns fel och brister i fyra av fem beslut om nystartsjobb, uppger SVT. Myndigheten har granskat knappt 500 beslut om nystartsjobb.

I Arbetsförmedlingens granskning av nystartsjobben får bara vart femte beslut helt godkänt. De fel och brister som upptäckts i fyra av fem fall innebär en risk att myndigheten bryter mot lagen och betalar ut stöd som mottagaren inte har rätt till, uppger SVT. Enligt Arbetsförmedlingen är granskningen att betrakta som arbetsmaterial och myndigheten vill enligt SVT inte kommentera resultaten innan de blir offentliga.

Enligt granskningen saknas dokumenterad arbetsgivarkontroll i vart fjärde ärende. Det innebär att myndigheten inte vet att stödet gått till en arbetsgivare som haft rätt till det. I vart femte fall finns ingen dokumentation av anställningsavtal och i vart tredje fall saknas dokumentation av att den arbetssökande hade rätt till ett nystartsjobb.

Bristande dokumentation kan innebära att viktiga kontroller har missats, uppger SVT. Det kan också betyda att staten felaktigt betalar ut stödpengar. Det framkommer även av granskningen att även rättssäkerheten hotas ”eftersom centrala uppgifter som legat till grund för beslut inte finns dokumenterade”, enligt SVTs uppgifter.

Bli den första att tycka till!