Annons:
Migrationsverket
Nyhet
AVPeter NordeboTyck till!

Fler fall av människohandel rapporteras

Antalet misstänkta fall av människohandel ökar kraftigt, enligt Migrationsverket. Första halvåret i år rapporterades 231 fall, att jämföra med 163 under samma period förra året.

Migrationsverket polisanmäler konsekvent de fall av misstänkt människohandel myndigheten upptäcker. Misstänkta fall förekommer i alla typer av ärenden, vare sig det gäller asylsökande, arbetstillstånd eller anknytning.

”Ökningen har pågått under flera år. En viktig orsak är att verkets förmåga att hitta misstänkta fall har blivit bättre”, uppger samordnaren Kajsa Törnqvist Netz i ett pressmeddelande.

Handläggarnas medvetenhet om människohandel har ökat på senare år, bland annat beroende på utbildning, bättre verktyg och förfinade metoder. Det stora antalet asylsökande under 2015 är en del av förklaringen till den tydliga ökningen av antalet fall.

Asylsökande från Kuba är en liten grupp av det totala antalet asylsökande, som är överrepresenterad i Migrationsverkets rapporterade fall av människohandel. Totalt kom 98 kubaner som asylsökande till Sverige under perioden 1 januari 2016 till och med 30 juni 2017.

”Bland kubanerna har vi identifierat en relativt stor andel misstänkta offer för människohandel. Det handlar om både kvinnor och män och vi misstänker att det handlar om sexuell exploatering eller otillbörligt utnyttjande som arbetskraft”, konstaterar Kajsa Törnqvist Netz.

Fakta människohandel

Första halvåret 2017

231 misstänkta fall totalt, varav 46 minderåriga 

Sexuella ändamål: 118

Tvångsarbete eller otillbörligt utnyttjande på arbetsmarknaden: 64

Tiggeri: 13

Krigstjänst: 4

Andra ändamål: 26

Oklart ändamål: 19

Antalet misstänkta fall, tidigare helår

2016: 341, varav 91 minderåriga

2015: 195, varav 66 minderåriga

2014: 111, varav 13 minderåriga

Källa: Migrationsverket

Bli den första att tycka till!