Annons:
Arbetsmiljö
Nyhet
AVPeter NordeboTyck till!

Fler kvinnor sjuka av dålig arbetsmiljö

Antalet arbetsolyckor ökade under 2016, medan de anmälda arbetssjukdomarna minskade. Antalet anmälningar om arbetssjukdomar bland kvinnor, till följd av organisatoriska och social problem, ökade dock. Det visar statistik från Arbetsmiljöverket.

Arbetsmiljöverkets arbetsskadestatistik för 2016 visar att antalet anmälda arbetsolyckor har gått upp. Däremot minskade det totala antalet anmälda arbetssjukdomar med fyra procent under året. Antalet anmälningar av arbetssjukdomar bland kvinnor, till följd av organisatoriska och sociala problem på arbetsplatsen, ökade dock för sjunde året i rad.

”Det finns för sjunde året i rad en oroväckande trend där arbetssjukdomar till följd av hur arbetet organiseras och dåliga relationer på jobbet ökar bland kvinnor. Vi ser också att den typen av anmälningar är vanligast inom kvinnodominerade branscher som till exempel vård och omsorg. Både arbetsgivare och politiker behöver ta ansvar för att vända trenden”, skriver generaldirektör Erna Zelmin-Ekenhem i ett pressmeddelande från Arbetsmiljöverket.

Mer än var tredje anmälan om arbetssjukdom beror på organisatoriska eller sociala faktorer. Det handlar bland annat ofta om för stor arbetsbörda eller för hög arbetstakt, samt om problem i relationerna på arbetsplatsen, som samarbetsproblem, mobbning, utfrysning och trakasserier. 

Närmare varannan anmälan om arbetssjukdom bland kvinnor beror på organisatoriska eller sociala faktorer. Bland män beror ett fall av fem på sådana orsaker. Det var också den vanligaste orsaken till arbetssjukdomar bland kvinnor inom branscherna offentlig förvaltning, försvar, vård, omsorg och sociala tjänster. 

Antalet arbetsolyckor med sjukfrånvaro ökade med fyra procent. Mest ökade olyckor på grund av rörelse med belastning, såsom till exempel tunga lyft, och fallolyckor. Antalet anmälningar ökade mest bland män med sex procent, medan ökningen för kvinnor låg på tre procent.

Totalt anmäldes cirka 122 500 arbetsskador under 2016. 34 600 arbetsolyckor ledde till sjukfrånvaro, 10 200 olyckor inträffade på väg till eller från jobbet. 11 800 fall av arbetssjukdom anmäldes, varav 7 500 kvinnor och 4 300 män.

Bli den första att tycka till!