Annons:
Arbetsmarknad
Nyhet
AVPeter Nordebo2 kommentarer

Fler nyanlända hos Arbetsförmedlingen

Det stora antalet nyanlända under 2015 återspeglas nu i antalet arbetslösa, som ökar för första gången sedan 2013. Förklaringen är enligt Arbetsförmedlingen att så många asylsökande fått uppehållstillstånd.

För första gången sedan 2013 stiger antalet arbetslösa.  I april 2017 var 364 000 personer utan jobb, vilket är en ökning med 4 000 jämfört med ett år tidigare.  Den samlade arbetslöshetsnivån låg i april på 7,5 procent, enligt Arbetsförmedlingens statistik.

Antalet inrikes födda som är inskrivna på Arbetsförmedlingen fortsätter att minska, medan antalet utrikes födda ökar. Det beror på att fler nyanlända har fått sina uppehållstillstånd och gått över till Arbetsförmedlingens etableringsuppdrag. I slutet av april var arbetslösheten för inrikes födda 4,0 procent, jämfört med 22,1 procent bland utrikes födda. 

”Den ökning som vi nu ser av antalet arbetslösa är väntad. Många av de flyktingar som kom till Sverige hösten 2015 har skrivits in i Arbetsförmedlingens etableringsuppdrag. Därför ska den här ökningen av arbetslösa inte ses som ett tecken på en svagare arbetsmarknad”, säger Arbetsförmedlingens analyschef Annika Sundén i ett pressmeddelande.

Antalet varsel ligger fortfarande på en låg nivå. Under årets fyra första månader hade 11 500 varsel om uppsägning anmälts till Arbetsförmedlingen. Det kan jämföras med 13 200 under samma period förra året. Också antalet nya lediga jobb som annonseras ut av Arbetsförmedlingen ligger kvar på en mycket hög nivå.

”Vi har en mycket stark arbetsmarknad, flera arbetsgivare rapporterar att de har brist på arbetskraft. Därför är det viktigt att vi bättre lyckas ta tillvara den kompetens som finns hos nyanlända”, säger Annika Sundén.

inrikes födda ska vara inrikesfödda. Gäller såklart även utrikesfödda.
Det är lite svårt att tro på påståendena om att det är svår att få tag på arbetskraft. Vi har permanentat en naturlig arbetslöshet på runt 8 % och med så mycket oanvända resurser är det svårt att se att den "svenska modellen" kommer att stå sig så mycket längre till. Arbetsmarknadspolitiken måste utvecklas till att höja kompetenser hos de arbetssökande.