Annons:
Arbetsmarknad
Nyhet
AVPeter NordeboTyck till!

Fler utrikes födda i sysselsättning

Sysselsättningsgapet mellan inrikes födda och utrikes födda minskar, enligt Statistiska Centralbyråns, SCB, arbetskraftsundersökning. Sysselsättningsgraden för inrikes födda är 68,1 procent, att jämföra med 62,1 procent för utrikes födda.

Under andra kvartalet 2017 var 5 034 000 personer i åldern 15-74 år sysselsatta. Det är en ökning med 99 000 jämfört med samma kvartal föregående år. Antalet anställda ökade med 86 000 till 4 536 000. Antalet arbetslösa var 394 000 personer, vilket motsvarar en arbetslöshet på 7,3 procent.

I statlig sektor har antalet anställda minskat något sedan förra kvartalet, från 300 000 personer till 295 000 personer, varav 140 000 män och 155 000 kvinnor. Under samma period har antalet kommunalt anställda ökat med 54 000 personer, till totalt 1 176 000 personer.

Sysselsättningsgraden ökar snabbare bland personer med utländsk  bakgrund än bland inrikes födda. Under det senaste kvartalet har sysselsättningen bland utrikes födda ökat med 2,1 procentenheter till 62,1 procent. Bland inrikes födda är ökningen 0,7 procent, till 68,1 procent. Bland både grupperna är skillnaden i sysselsättningsgrad mellan män och kvinnor ungefär fyra procentenheter.

Bli den första att tycka till!