Annons:
Elva fastanställda på Arrivas trafikledning för Pågatågen får byta stationeringsort från Malmö till Helsingborg. De har till och med december på sig att ta ställning till om de följer med till Helsingborg eller inte.Bild:Elisabeth Stengard/Arriva
spårtrafik
Nyhet
AVLinda KlingTyck till!

Flytt av Arrivas trafikledning upprör

Nästa år flyttar Arriva Pågatågen sin trafikledning från Malmö till Helsingborg. ST inom Arriva har reserverat sig mot beslutet som innebär att de anställda måste pendla till jobbet på tider då ingen kollektivtrafik går.

Arriva har kört Pågatågen för Skånetrafiken sedan 2007. I juni vann man en ny upphandling och det nya kontraktet sträcker sig från 2018 till 2026. I det nya avtalet ingår ett utökat ansvar för fordonsunderhåll, stationsunderhåll och ersättningstrafik och dessa funktioner har man valt att samlokalisera i ett driftcenter i Helsingborg. Dit kommer även trafikledningen att flytta i september nästa år, vilket innebär att de elva personer som är fast anställda på trafikledningen får byta stationeringsort från Malmö till Helsingborg, en sträcka på 6,5 mil.

– Många är emot flytten och ST har reserverat sig mot beslutet. Som trafikledare arbetar man obekväma tider, ett pass kan börja 04.30 och då finns det inga möjligheter att ta sig mellan Malmö och Helsingborg med kollektivtrafik, säger Thomas Lindgren, vice ordförande för ST inom Arriva Pågatågen.

Enligt honom överväger ett flertal trafikledare att säga upp sig istället för att följa med till Helsingborg.

– Det skulle innebära ett stort kompetenstapp som skulle kunna få konsekvenser för den dagliga driften, säger Thomas Lindgren.

Enligt arbetsgivaren kommer man successivt att utöka trafikledningsorganisationen från 11 till 18 personer.

– Vi hoppas att man ser fördelarna med en förstärkt och utökad trafikledning, säger Jenny Egeland, kommunikatör på Arriva.

Personalen har till och med december på sig att ta ställning till om de följer med till Helsingborg. De som väljer att göra det får ett omstationeringstillägg på 5000 kronor i månaden i 18 månader.

Bli den första att tycka till!