Annons:
Bild:Getty Images
Omlokalisering
Nyhet
AVSusanne ErikssonTyck till!

Föreslår statlig molntjänst för IT-drift

Genom att inrätta och samordna en statlig molntjänst för IT-drift kan minst 200 jobb förläggas utanför storstadsområdena, konstaterar Statens servicecenter i sin slutrapport om omlokalisering.

"Potentialen för effektiviseringar och besparingar av stödverksamheter inom statsförvaltningen och nya arbetstillfällen i hela landet är stor", skriver Thomas Pålsson, generaldirektör för Statens servicecenter i ett pressmeddelande.

Statens servicecenter har haft regeringens uppdrag att utreda vilka myndighetsfunktioner som kan vara lämpliga att samordna, koncentrera och omlokalisera till orter utanför storstadsområdena. Myndigheten föreslår följande:

  • IT-drift,
  • statliga lokala servicekontor,
  • operativt upphandlingsstöd,
  • förvaltningsjuridiskt stöd,
  • ekonomiadministration.

De största effekterna skulle uppnås genom att inrätta en statlig molntjänst för myndigheternas IT-drift, skriver Statens servicecenter. Det skulle dels ge årliga besparingar på 750 till 800 miljoner kronor när den är ”i stadigvarande bruk”, dels skulle arbetstillfällen motsvarande 200 årsarbetskrafter kunna förläggas utanför storstäderna, enligt myndigheten.

Näst mest effektivt är det att bredda Statens servicecenters tjänsteutbud av ekonomiadministration, som skulle ge besparingar på upp till 400–500 miljoner kronor per år, skriver myndigheten. Denna åtgärd skulle innebära att arbetstillfällen motsvarande 100 årsarbetskrafter kunde förläggas utanför storstäderna, enligt Statens servicecenter.

När det gäller de tre resterande funktionerna handlar det om möjligheter att omlokalisera mellan 10 och 20 årsarbetskrafter per funktion och årliga besparingar mellan 10 och 20 miljoner kronor, enligt Statens servicecenters beräkningar.

Statens servicecenter föreslår flera nya utredningar: Bland annat bör en särskild utredare få i uppdrag att förbereda inrättandet av en statlig molntjänst. Även en ny statlig lokal serviceorganisation bör utredas närmare. Statskontoret bör få i uppdrag att utreda om det finns behov av en gemensam utbildning om statstjänstemannarollens förutsättningar och i vilken myndighet som i så fall ska ansvara för den.

Bli den första att tycka till!