Annons:
FÖRSVARSMAKTEN
Nyhet
AVKarin ThorsellTyck till!

Förhandling begärd om petad generalmajor

Officersförbundet anser att det begicks arbetsrättsliga fel i samband med att ÖB petade generalmajoren Anders Brännström från ett utlovat uppdrag. Därför begär förbundet nu en förhandling, skriver Svenska Dagbladet.

Anders Brännström fick för en vecka sedan beskedet att han var bortplockad från den nyinrättade tjänsten som chef för ledningsstabens totalförsvarsavdelning vid Högkvarteret. Förklaringen var att han vid olika tillfällen framträtt i media med åsikter om Försvarsmakten som inte uppskattades. Dels om arméns förmåga, dels om hotbilden mot Sverige.

"Vi tycker att det har gjorts arbetsrättsliga fel och det måste då redas ut i en förhandling med Försvarsmakten. Det är steg ett och sedan får man se vad den förhandlingen ger", säger Officersförbundets förbundsdirektör Peter Löfvendahl till SvD.

ÖB Micael Bydén hävdade, i ett inlägg på bloggen Försvarsmakten kommenterar, att "det finns en historik kring händelser" som låg till grund för beslutet att flytta på generalmajoren. Samtidigt hävdade Micael Bydén att "det är självklarhet för mig att ha en öppen debatt och fri diskussion runt om i organisationen".

Men från Officersförbundets sida finns frågetecken om vad anställda i Försvarsmakten får uttala sig om utan att riskera repressalier.

Officersförbundet vill att Anders Brännström får det jobb han anser sig ha rätt till. Om parterna inte kommer överens öppnar Officersförbundet för möjligheten att ta ärendet till Arbetsdomstolen.

Enligt Dagens Nyheter anmäler Anders Brännström också Försvarsmakten för kränkande särbehandling på sex punkter. Han är bland annat kritisk till att han inte fick reda på att det var ett avsked som väntade när han kallades till ÖB.

"Hade jag vetat vad ÖB skulle säga till mig så hade jag tagit med någon mer till mötet", säger Anders Brännström till Dagens Nyheter.

Bli den första att tycka till!