Annons:
försäkringskassan
Nyhet
AVPeter NordeboTyck till!

Försäkringskassan vill ge fler "förtidspension"

Försäkringskassan vill att det ska bli lättare att få förtida pension. Myndigheten vill att bestämmelserna kring rätten till sjukersättning ska ändras för att inte människor ska ”fastna” i långa sjukskrivningar.

I en skrivelse till regeringen föreslår Försäkringskassan lagändringar i rätten till sjukersättning, det som tidigare kallades förtidspension. Förslaget ska ge ökade möjligheter till individuella hänsyn på grund av ålder och att begreppet ”arbetsmarknad” blir detsamma som vid bedömningen av rätten till sjukpenning efter dag 180.

”Det här berör de människor som rimligen inte kommer att kunna återgå i arbete. Deras förutsättningar för att börja jobba är i praktiken helt uttömda eller mycket begränsade. Med de här åtgärderna hoppas vi att bedömningen av arbetsförmågan och nedsättningens inverkan på förvärvsförmågan upplevs som mer rimlig”, kommenterar Lars-Åke Brattlund vid Försäkringskassan i ett pressmeddelande.

Under 2016 beviljades 9 000 personer sjukersättning av Försäkringskassan, vilket enligt myndigheten är en historiskt låg nivå. Prognosen för 2017 är att färre än 6 000 personer kommer att beviljas sjukersättning.

Försäkringskassan vill nu att regeringen tar initiativ till två lagändringar. Dels att myndigheten om det finns särskilda skäl ska kunna ta hänsyn till individens förutsättningar från och med den tidpunkt då ålderspension tidigast kan beviljas. Dels att begreppet ”arbetsmarknaden” i det aktuella avsnittet av socialförsäkringsbalken ändras så att bedömningen av arbetsförmågan ska beakta den försäkrades förmåga att förvärvsarbeta i ett ”normalt förekommande eller i ett annat för personen lämpligt tillgängligt arbete där hänsyn kan tas till aktivitetsbegränsningen”.

”I dag finns inte åldersaspekten i bedömningen över huvud taget. Är du närmare pensionsålder, vad är då rimligheten i att du ska kunna göra en omställning till ett nytt arbete inom rimlig tid och till rimlig ansträngning?”, säger Lars-Åke Brattlund till Arbetet.

Bli den första att tycka till!