Annons:
Högskolan
Nyhet
AVPeter NordeboTyck till!

Förslag om flexiblare regler för basår

Regeringen vill reformera högskoleutbildningen för att öppna för fler studenter. Genom nya och flexiblare regler för basårsutbildningar ska fler få behörighet, enligt en promemoria från utbildningsdepartementet.

Utbildningsdepartementet skickar ut ett förslag till nya regler för behörighetsgivande basår på remiss. Syftet är att skapa fler vägar till högskolestudier och öka flexibiliteten för både studenter och lärosäten. Förslaget går ut på att basårsutbildningar ska bli bredare än i dag, så att fler får behörighet till en enskild högskoleutbildning.

Enligt dagens regler ska en sökande automatiskt antas också till den efterföljande högskoleutbildningen om studenten antas till basårsutbildningen. Studenten måste alltså välja inriktning på de fortsatta studierna redan före ansökan. Reglerna har visat sig få negativa konsekvenser både för den enskilde studentens valfrihet och lärosätenas möjlighet att erbjuda basårsutbildning.

Därför föreslår regeringen att kravet på att basåret ska följas av en specifik högskoleutbildning tas bort. I stället ska antagning till behörighetsgivande basårsutbildning kunna göras med antagning till en eller flera efterföljande högskoleutbildningar.

”Det här förslaget ger studenter ökade valmöjligheter eftersom de inte måste välja inriktning på de fortsatta studierna förrän efter basåret. Jag tror att det här gör så att fler kan studera på högskolan och dessutom skapar det större flexibilitet för de lärosäten som vill anordna basårsutbildningar”, skriver ministern för högre utbildning och forskning Helene Hellmark Knutsson, S, i ett pressmeddelande.

Bli den första att tycka till!