Annons:
Arbetsmiljö
Nyhet
AVPeter NordeboTyck till!

Förslag till mer jämställd arbetsskadeförsäkring

Utredningen om en förändrad arbetsskadeförsäkring föreslår en ny ersättningsform, rehabiliteringspenning, och mer forskning om arbetsskador. Syftet med utredningen har varit att se till så att kvinnor och män får lika möjligheter att få sina skador godkända.

I går, tisdag, lämnade utredningen om en mer jämställd och rättssäker försäkring vid arbetsskada sitt betänkande till regeringen. Den särskilda utredaren Ingrid Petersson föreslår bland annat att en ny rehabiliteringspenning införs i samband med arbetsskada. Den ska kunna betalas ut i upp till tolv månader utan de krav på inkomstnedsättning och varaktighet som finns för livränta. Det kommer att göra det enklare för kvinnor att få rätt till denna ersättning.

”Arbetsskadeförsäkringen är inte anpassad till dagens arbetsmarknad. Skillnaden mellan män och kvinnor är för stor, ditt kön ska inte avgöra möjligheten till att få din skada erkända som arbetsskada. Den som skadar sig på jobbet ska ha rätt till stöd, hjälp och ersättning”, skriver socialförsäkringsminister Annika Strandhäll, S, i ett pressmeddelande.

Utredningen föreslår också ny forskning om arbetsskador. Det behövs mer forskning om hur arbetsmiljön påverkar hälsa och välbefinnande i kvinnodominerade yrken. Statens beredning för medicinsk och social utvärdering, SBU, förslås få i uppdrag att sammanställa kunskap om arbetsmiljöns betydelse för uppkomst av arbetsskador. Socialstyrelsen bör ta fram en gemensam uppfattning kring kunskapsläget inom alla delar av arbetsskadeförsäkringens område för att stödja Försäkringskassans bedömningar, anser utredaren.

Utredningen vill också ha tydligare regler kring rätt till livränta. Underlaget för bedömningen måste förbättras med tydligare krav på läkarutlåtande. Försäkringskassan föreslås få i uppdrag att ge bättre information så att den enskilde inte missar att ansöka om livränta.

Bli den första att tycka till!