Annons:
Arbetsmiljö
Nyhet
AVElin EkseliusTyck till!

Fortsatta problem på Forum för levande historia

Forum för levande historia har nått goda resultat på flera områden, konstaterar Statskontoret i en myndighetsanalys. Men arbetsmiljöproblemen är fortfarande allvarliga, styrningen av myndigheten är otydlig och förtroendet för ledningen svagt.

Forum för levande historia ska främja arbete med demokrati, tolerans och mänskliga rättigheter. När Statskontoret nu har analyserat myndighetens arbete konstaterar man att Forum för levande historia ”i allt väsentligt fullgör sitt uppdrag”. Men problemen på myndigheten är omfattande.

Publikt har tidigare berättat om allvarliga problem med arbetsmiljön och förtroendet för ledningen på myndigheten. I slutet av förra året uppgav nästan nio av tio medarbetare att de var missnöjda med myndighetens överintendent. En enkät som gjorts i år visar att Forum för levande historia fortfarande tycks ha stora problem. 44 procent av medarbetarna anser till exempel att ledningen i mycket liten eller liten grad litar på att medarbetarna gör ett bra jobb.

Statskontorets egna intervjuer med medarbetare bekräftar också bilden: medarbetarna beskriver att förtroendet för ledningen är mycket svagt. ”Det finns stora arbetsmiljöproblem på myndigheten och många medarbetare känner stor ovisshet om myndighetens framtida inriktning”, skriver Statskontoret.

Ingrid Lomfors är överintendent på Forum för levande historia. Hon tror att en av förklaringarna till medarbetarnas missnöje är att myndigheten är mitt i en förändringsprocess.

– Vi ställer om till en ny organisationsmodell och det skapar mycket oro. En sådan förändring kräver långsiktigt arbete, det är inget man gör över en natt.

I analysen pekar Statskontoret också på andra problem, bland annat beskrivs brister i samordningen mellan de olika projekt som Forum för levande historia driver, resurserna används inte på ett effektivt sätt och resultaten från projekten kommer inte hela myndigheten till godo. Samtidigt är roller och ansvar otydliga – och otydligheten ökar.

Ingrid Lomfors säger att hon ser allvarligt på de problem som Statskontoret tar upp, men hon hoppas att flera av dem kommer att lösa sig när förändringsarbetet är färdigt.

– Det är inte som att vi improviserar det här arbetet, utan vi har en plan. Vi sjösatte en ny organisation för sex veckor sedan och den behöver vi följa upp. Vi har bland annat breddat ledningsgruppen för att få mindre team och chefer som ska arbeta nära sina medarbetare.

I backspegeln, säger hon, hade det varit bra att kommunicera och förankra mer under hela processen.

– Ingen är felfri och jag har lärt mig mycket av rapporten. Man kan inte kommunicera för mycket, det är väl en av de slutsatser jag tar med mig inför det fortsatta arbetet.

Sammanfattningsvis konstaterar Statskontoret att Forum för levande historia trots de allvarliga bristerna ofta levererar resultat med hög kvalitet, särskilt när det handlar om pedagogiskt arbete och de turnerande utställningarna. Statskontoret skriver att myndigheten har engagerade medarbetare, vilket har skapat förutsättningar för en fungerande verksamhet trots att otydligheten är stor och den strategiska styrningen är svag.

Bli den första att tycka till!