Annons:
Den tidigare prefekten vid Göteborgs universitet dömdes i tingsrätten för brott mot efterforskningsförbudet. Enligt domen hade hen efterforskat vem som lämnat uppgifter till Göteborgs-Posten. Hovrätten ogillar nu åtalet och frikänner prefekten.Bild:Johan Wingborg/Göteborgs universitet
Tryckfrihet
Nyhet
AVPeter NordeboTyck till!

Frikänd från brott mot efterforskningförbud

Hovrätten frikänner en tidigare prefekt vid Göteborgs universitet från brott mot efterforskningsförbudet. Prefekten fälldes tidigare av tingsrätten.

Tingsrätten dömde i januari den tidigare prefekten för brott mot efterforskningsförbudet. Nu ogillar hovrätten åtalet på grund av bristande uppsåt. Hovrätten håller med tingsrätten om att ordalydelsen i det e-brev prefekten skickat till en kollega objektivt sett var ett otillåtet efterforskande av källa. Men hovrätten ogillar ändå åtalet eftersom den bedömer att prefekten saknade uppsåt att efterforska.

Det var Justitiekanslern, JK, som väckte åtal mot prefekten därför att hen i ett mejl efterforskat vem som lämnat uppgifter till Göteborgs-Posten. Prefekten hade i februari 2016 blivit kontaktad av tidningen och ombedd att kommentera en mejlkonversation mellan sig och kollegan, som arbetade vid samma fakultet. Prefekten skickade då ett mejl till kollegan och frågade hur mejlkonversationen kunnat hamna hos Göteborgs-Posten.

Men prefekten själv hävdade att formuleringarna i e-brevet inte syftade till att ta reda på vem som lämnat uppgifterna till tidningen; vem eller vilka detta kunde vara visste hen redan. E-brevet var i stället en upprörd reaktion på att kollegan spridit e-postkonversationen där en personlig situation lämnades ut, enligt prefekten. Det tar hovrätten fasta på i sin dom. Hovrätten anser att det inte går att bortse från uppgifterna om syftet med e-brevet. Det är därmed inte utrett att den tidigare prefekten uppsåtligen bröt mot efterforskningsförbudet.

Ett hovrättsråd hade avvikande mening och ville fastställa tingsrättens dom.

Bli den första att tycka till!