Annons:
Högskolan
Nyhet
AVPeter NordeboTyck till!

Fyra av fem får jobb efter doktorsexamen

Drygt 80 procent av dem som tog doktorsexamen 1998-2012 var etablerade på arbetsmarknaden efter tre år. Det visar en rapport från Universitetskanslersämbetet, UKÄ.

UKÄs rapport "Doktorsexaminerades etablering på arbetsmarknaden" visar att andelen etablerade stiger med antalet år som gått efter examen och att andelen är något högre bland män än bland kvinnor. Tre år efter examen var 82 procent av männen och 80 procent av kvinnorna etablerade. Etableringen var högst inom teknik och lägst inom humaniora och konst.

I undersökningen definieras en person som etablerad på arbetsmarknaden om hen är sysselsatt i november månad, har en arbetsinkomst under året som överstiger 224 600 kronor och inte har varit arbetslös någon gång under året.

Bland dem som tagit doktorsexamen hade varannan anställning i staten. Bland kvinnor arbetade 55 procent statligt, jämfört med 45 procent av männen. 39 procent av männen jobbade i privata sektorn, jämfört med 25 procent av kvinnorna.

Bli den första att tycka till!