Annons:
Digitalisering
Nyhet
AVPeter NordeboTyck till!

Gemensam styrning av digitalisering behövs

Det saknas en gemensam styrning av digitaliseringen inom staten. Det anser regeringens utredare Hans-Eric Holmqvist. Sverige har hamnat på efterkälken i en nordisk jämförelse, anser han.

Både Norge och Danmark ligger före Sverige när det gäller digitaliseringen av statlig förvaltning, anser Hans-Eric Holmqvist, som är särskild utredare om den svenska digitaliseringen. I en internationell jämförelse hamnar Sverige på plats fjorton. Det sade han i samband med ett seminarium som arrangerats av Arbetsgivarverket. Däremot ligger flera svenska myndigheter i framkant, till exempel högskolesektorn som under lång tid har haft distansutbildningar som har fungerat väl.

”Vi måste våga säga att vi går mot en digitaliserad förvaltning. Det betyder bland annat att man som medborgare enkelt ska kunna få en e-legitimation som är gemensam för samtliga myndigheter. Det bör också finnas en gemensam portal med hög informationssäkerhet som har en funktion för Mina meddelanden. Det är frågor som är avgörande för digitaliseringen av offentlig sektor”, anser Hans-Eric Holmqvist enligt Arbetsgivarverkets nyhetsbrev.

I ett delbetänkande föreslog Hans-Eric Holmqvist i våras att Ekonomistyrningsverket, ESV, ska vara den myndighet som har huvudansvaret för digitaliseringen av offentlig sektor. Det förslaget är nu ute på remiss. Huvudbetänkandet från utredningen ska lämnas i december.

Hur digitaliseringen kommer att påverka myndigheternas roll i framtiden behöver klargöras, anser Hans-Eric Holmqvist. Ett av de problem som han lyfte fram är att det i dagsläget saknas en gemensam styrning för digitaliseringen.

Bli den första att tycka till!