Annons:
Yttrandefrihet
Nyhet
AVPeter NordeboTyck till!

Hård kritik mot ny spionerilag

Utlandsspioneriutredningens förslag möts av hård kritik i remissvaren, uppger Dagens Nyheter. Såväl myndigheter som media är starkt kritiska mot det nya lagförslaget om utlandsspioneri.

Enligt den särskilde utredaren Runar Vikstens förslag ska publicering som allvarligt skadar Sveriges samarbete med andra länder eller organisationer kriminaliseras under brottsrubriceringen utlandsspioneri och kunna leda till upp till åtta års fängelse. Utredningsförslagen stöds av flera domstolar och myndigheter, skriver Dagens Nyheter efter en genomgång av de 40 remissvaren.

Men Datainspektionen, DI, och Statens inspektion för försvarsunderrättelseverksamhet är kritiska, skriver tidningen. DI varnar för ”en påtaglig risk för betydande intrång i den personliga integriteten”. Statens inspektion för försvarsunderrättelseverksamhet påpekar att ”fler personer kan få sina uppgifter sparade vid signalspaning”.

Mediernas kritik mot förslagen är mycket hård. I ett gemensamt remissvar skriver fyra chefredaktörer i Bonnierkoncernen att förslagen påminner om de inskränkningar i tryckfriheten som infördes av nazi-Tyskland på 1930-talet:

”Den föreslagna lagen kan enkelt användas för att erodera den grundval som tryck- och yttrandefriheten är för ett fritt samhälle”.

Sveriges Radio kritiserar enligt tidningen att utredningen inte lagt fram ”några autentiska exempel eller påvisbara behov” för att inskränka friheterna. SVT skriver att möjligheten för medier att kritiskt granska och rapportera skulle försvåras väsentligt av den föreslagna lagen.

Myndigheten för Press, radio och tv, Publicistklubben samt Journalistförbundet anser också att det saknas skäl att ändra grundlagarna, skriver tidningen.

Bli den första att tycka till!