Annons:
Ylva Johansson. Bild:Kristian Pohl/Regeringskansliet
Arbetsförmedlingen
Nyhet
AVSusanne ErikssonTyck till!

Hård ministerkritik mot Arbetsförmedlingen

Arbetsförmedlingen har inte levererat tillräckliga resultat, sade arbetsmarknadsministern Ylva Johansson, S, vid en pressträff i dag. Nu ska Statskontoret utreda myndighetens interna arbete och styrning igen.

Ylva Johansson sade att hon var nöjd med vissa av Arbetsförmedlingens resultat, men inte med andra.

– Vi har stora utmaningar när det gäller långtidsarbetslösheten som fortfarande är på en hög nivå. Sedan ökar antalet personer utan aktivitet på ett nästan lavinartat sätt. Det är exempel på en utveckling som inte är acceptabel. 

Hon pekade på flera andra problem – exempelvis att det  bara är några få procent av de korttidsutbildade som studerar vidare efter etableringsuppdraget.

Ylva Johansson var också missnöjd med att arbetsmarknadsutbildningarna inte var flexibla nog att snabbt svara upp mot det kommunala och regionala kompetensbehov som finns.

Regeringen kommer därför att ge flera tilläggsdirektiv till arbetsmarknadsutredningen, som leds av utredaren Cecilia Fahlberg. Den ska bland annat analysera och föreslå hur den statliga arbetsmarknadspolitiken bör samverka med arbetsgivare och branschorganisationer på regional och nationell nivå. Dessutom ska utredningen ta fram konkreta förslag på hur arbetsmarknadsutbildningarna ska kunna fungera bättre. 

Ylva Johansson sade att många kommuner är beredda att ta ett större ansvar för en bättre fungerande arbetsmarknad men att hon anser att det finns hinder för att göra det. Även det ska arbetsmarknadsutredningen titta  närmare på.

Arbetsförmedlingen ska få i uppdrag att redovisa att myndigheten har service och närvaro på rätt platser i landet.

– Det handlar inte om fler kontor, utan om de finns på rätt ställe, i utsatta stadsdelar.

Statskontoret ska följa upp om Arbetsförmedlingens utvecklingsarbete ger resultat, och får därför återigen i uppdrag att granska Arbetsförmedlingens interna arbete och styrning.

Dessutom ska en överdirektör utses för Arbetsförmedlingen. Ylva Johansson fick frågan om det berodde på att hon var missnöjd med generaldirektör Mikael Sjöberg.

– Nej, svarade hon, men det ökar möjligheterna för att förbättra den interna styrningen.

Hon tog också upp ett tillkännagivande, uppdrag, från riksdagen om att utreda en privatisering av Arbetsförmedlingen.

– Jag kommer redovisa det snart. Det är i slutfasen av beredningen, sade Ylva Johansson. 

Bli den första att tycka till!