Annons:
Diskriminering
Nyhet
AVPeter NordeboTyck till!

”Hög tid att skrota 67-årsregeln”

Det är dags att avskaffa 67-årsregeln, som innebär att en anställd inte har rätt att arbeta vidare efter 67-årsdagen. Det skriver Diskrimineringsombudsmannen, DO, Agneta Broberg i en debattartikel.

Forskare, politiker och arbetsmarknadens parter är överens om att fler bör kunna arbeta längre. Det beror på att vi lever längre och att andelen äldre i befolkningen ökar. Därför bör vi också tala om det orimliga i att arbetsgivare fortfarande tillåts säga upp arbetstagare vid en viss ålder utan andra krav på saklig grund. 67-årsregeln är diskriminerande och det är hög tid att skrota den, skriver Agneta Broberg i debattartikeln i Svenska Dagbladet:

”Det finns inga hållbara skäl att behålla 67-årsregeln. Regeln kom till som en möjlighet för arbetsgivare att avsluta en anställning utan att behöva hänvisa till bristande prestationer. Huvudargumentet är att sådana uppsägningar är besvärliga och kan upplevas av den äldre som ett ovärdigt slut på arbetslivet. Men vad som är ovärdigt är att inte bli bedömd som den individ man är. Genom anmälningar till DO vet vi att det kan upplevas som minst lika kränkande att bli av med sitt arbete för att man fyller år som för att man inte längre klarar av sina arbetsuppgifter.”

Forskningen har visat att det är en myt att pensioneringar ger fler unga jobb, konstaterar Agneta Broberg. Fler äldre på arbetsmarknaden utgör inget hot mot ungdomars möjlighet att få arbete. Idén att det går att pensionera bort ungdomsarbetslösheten bygger alltså på felaktiga antaganden.

”Grunden för arbetsgivares möjlighet att säga upp arbetstagare på grund av ålder ska bygga på individens förutsättningar och inte en generell åldersgräns”, skriver DO Agneta Broberg.

Bli den första att tycka till!