Annons:
Tjänstetillsättning
Nyhet
AVSusanne ErikssonTyck till!

Högskola följer inte överklagandenämnds beslut

Ännu en gång vägrar en statlig myndighet att följa en överklagandenämnds beslut om en tjänstetillsättning. Den här gången är det Stockholms konstnärliga högskola, som väljer att inte följa ett beslut från Överklagandenämnden för högskolan.

I april 2017 undanröjde Överklagandenämnden för högskolan Stockholms konstnärliga högskolas beslut om att anställda en viss professor. Nämnden gick på en överklagandes linje och höll med om att ansökningarna i ärendet inte sakkunniggranskats i enlighet med högskoleförordningen och högskolans egna regler.  

Det som hände sedan var att högskolan visserligen undanröjde det förvaltningsrättsliga beslutet - det som går att överklaga - men hänvisade till att det också fanns ett civilrättsligt avtal som man inte kunde bryta.

Högskolan meddelade därför att den inte såg det som möjligt att säga upp professorn från tjänsten och hänvisade till en dom i Arbetsdomstolen, AD. I domen konstateras att det är fel att säga upp en person som man redan anställt med ett civilrättsligt avtal - det är inte förenligt med lagen om anställningsskydd.

I ett nytt beslut från i slutet av januari i år skriver Överklagandenämnden för högskolan, till synes resignerat, att eftersom nämndens beslut inte leder till åtgärder från Stockholms konstnärliga högskola så överlämnar man en kopia av beslutet till regeringen och till tillsynsmyndigheten Universitetskanslersämbetet.

Academic Rights Watch, en oberoende organisation för akademisk frihet, har uttalat sig i ärendet och konstaterar att den myndighet som vill underminera överklagandeprocessen kan skynda sig att skriva ett civilrättsligt anställningsavtal innan det förvaltningsrättsliga beslutet om anställning vunnit laga kraft.

Överklagandenämnden för högskolan

Överklagandenämnden för högskolan är en egen myndighet som har till uppgift att pröva överklaganden av bland annat tjänstetillsättningar inom universitetens och högskolornas område

Bli den första att tycka till!