Annons:
Sjukpenning
Nyhet
AVPeter NordeboTyck till!

Högsta instans prövar ”nedsatt arbetsförmåga”

Högsta domstolen har gett prövningstillstånd för två mål som gäller nedsatt arbetsförmåga i förhållande till vad som är normalt på arbetsmarknaden. Målen gäller förlängd ersättning från Försäkringskassan.

Det är LO-TCO Rättsskydd som driver de två målen om nedsatt arbetsförmåga mot Försäkringskassan. Enligt de fackliga juristerna har Försäkringskassan kraftigt skärpt prövningen av arbetsförmågan efter dag 180 i rehabiliteringskedjan, den tidpunkt vid vilken en prövning ska göras mot ett normalt förekommande arbete på arbetsmarknaden. Skärpningen har lett till att många människor nekats sjukpenning trots svåra sjukdomstillstånd, enligt ett pressmeddelande från LO-TCO Rättsskydd.

Både hos Försäkringskassan och i rättspraxis har det skett en glidning i tillämpningen av begreppet ”normalt förekommande arbete”, anser LO-TCO rättsskydd. Beskrivningar av olika sjukdomars konsekvenser som tidigare gav den försäkrade rätt till sjukersättning räcker inte längre till för att beviljas sjukpenning. Enligt de fackliga juristerna har tolkningarna gått bortom vad lagstiftaren avsett med lagens formuleringar.

”Försäkringskassan har dragit definitionen av begreppet 'normalt förekommande arbete' så långt att det i praktiken aldrig uppstår en diskussion om behov av anpassning eller rehabilitering. Det är LO-TCO Rättsskydds uppfattning att Försäkringskassan inte följer gällande rätt och att domstolarna inte följer den rättspraxis som finns på området. Mot bakgrund av detta är det mycket glädjande att Högsta förvaltningsdomstolen meddelat prövningstillstånd i målen”, skriver man i pressmeddelandet.

De två rättsfallen som man hoppas ska få en prejudicerande funktion genom ett avgörande i Högsta domstolen gäller en medlem i Pappers och en i Handels.

Fackets juridiska bolag

LO-TCO Rättsskydd AB  är fackets juridiska byrå och ägs till 90 procent av LO och 10 procent av TCO. LO-TCO Rättsskydd driver rättsfall som exempelvis rör arbetsskador, sjukförsäkring, löner och felaktiga uppsägningar. 

Bli den första att tycka till!