Annons:
Konstnärsnämnden
Nyhet
AVPeter NordeboTyck till!

Ifrågasatt jävspolicy vid statlig myndighet

Ledamöter i Konstnärsnämnden har enligt Sveriges Radios program Kaliber deltagit i beslut om totalt 2,3 miljoner kronor till personer som de känner eller har kopplingar till. Enligt nämndens policy är vänskap inte grund för jäv.

Statliga Konstnärsnämnden fördelar bidrag och stipendier till enskilda konstnärer. I nämndens egen policy slås fast att vänskap inte utgör jäv. Enligt professor Olle Lundin vid juridiska institutionen vid Uppsala universitet strider den tolkningen mot lagen.

”Det är ju fel, det är ju rakt upp och ned fel. Man kommer inte undan annat än att vänskapsförhållanden är en definitiv jävsgrund”, säger professor Olle Lundin till Kaliber.

Inom Konstnärsnämnden finns en särskild arbetsgrupp som fördelar stöd till musiker. Enligt Kalibers granskning har tre av ledamöterna i arbetsgruppen deltagit i beslut som avsett stöd till personer som de har olika kopplingar till genom att de arbetar eller har arbetat med de aktuella musikerna.

Konstnärsnämnden uppger till Kaliber att myndigheten har börjat arbeta med att revidera jävspolicyn.

Bli den första att tycka till!