Annons:
Spårtrafik
Nyhet
AVSusanne ErikssonTyck till!

Inga riktigt snabba tåg i Trafikverkets förslag

Trafikverket vill se nya tåg som går 250 kilometer i timmen på hårt trafikerade sträckor. Men det finns inga höghastighetståg som går 320 kilometer i timmen i myndighetens förslag till nationell plan för transportsystemen 2018-2029.

Den nationella planen innehåller förslag till åtgärder inom järnvägen, vägarna samt sjö- och luftfarten. Budgeten är 622,5 miljarder kronor. Dessutom tillkommer inkomster från trängselskatt, banavgifter och andra finansiärer.

Men om regeringen följer Trafikverkets förslag det blir inga höghastighetståg som går i 320 kilometer i timmen. I stället förordar Trafikverket nya höghastighetståg med en topphastighet på runt 250 kilometer i timmen.

Den första etappen föreslås bli den så kallade Ostlänken, mellan Järna och Linköping, som beräknas vara klar mellan 2033 och 2035. En annan prioriterad sträcka är Hässleholm-Lund. Efter det vill Trafikverket arbeta med Linköping-Tranås/Aneby och Göteborg-Borås.

Budgeten är 100 miljarder kronor högre än i föregående plan, som sträckte sig till 2025. 125 miljarder kommer gå till att underhålla och vidmakthålla dagens järnvägsnät.

”En kraftig höjning av underhållsanslaget innebär att vi nu kan återställa järnvägens funktionalitet, vilket kommer att vara positivt för pendling och godstrafik”, skriver Trafikverkets generaldirektör Lena Erixon i ett pressmeddelande.

Trafikverket föreslår en rad investeringar inom järnvägstrafiken, som fyra spår hela sträckan Uppsala-Stockholm, första delsträckan på Norrbotniabanan, sista etappen på Västkustbanan vid Helsingborg, samt ytterligare en etapp på Ostkustbanan norr om Gävle.

Under våren 2018 kommer regeringen att ta beslut om planen.

 

Bli den första att tycka till!