Annons:

Inget nytt namn – men processen fortsätter

Det blev inget beslut om ett nytt namn för Fackförbundet ST. Men processen är inte heller över. Förbundets extrakongress valde att återremittera frågan om nytt namn.

Det blev en tämligen lugn debatt om förbundsstyrelsens förslag till nytt namn för Fackförbundet ST. Ett drygt tiotal personer gick upp i talarstolen för att lägga fram sina argument för och emot ett namnbyte till Fackförbundet Sterka.

I debatten yrkade ST inom universitets- och högskoleområdet på återremiss.

– Vi skulle vilja att man jobbar fram kriterier som bättre motsvarar vad namnet ska signalera. Var vi finns, vilka vi är och vilka vi kan organisera. Vi tycker inte att dessa kriterier finns med i detta namn, sade Lisbeth Häggberg.

Liksom flera andra debattörer lyfte hon fram att avdelningen är emot namnet Fackförbundet Sterka, men inte mot ett namnbyte.

Förbundets ordförande Britta Lejon tackade ombuden för att debatten varit ödmjuk och förts med en konstruktiv ton, när hon meddelade att förbundstyrelsen valt att stödja linjen att återremittera frågan.

– Det finns olika uppfattningar i frågan om vad som är bäst. Vi vill helst ha ett så enat förbund som möjligt i frågan om namn. Vi tycker mycket om det förslag vi har, men vi är beredda att pröva andra namn. 

Britta Lejon förklarade att förbundsstyrelsen i nuläget inte kan berätta exakt hur den fortsatta processen kommer att gå till, men att frågan om ett nytt namn tidigast tas upp på stämman nästa år.

Beslutet att bifalla yrkandet om återremiss fattades med acklamation.

Styrka är ett bra namnförslag.
Det är en styrka att vi är många medlemmar.