Annons:
Jämställdhet
Nyhet
AVPeter NordeboTyck till!

Jämställdhet brist i socialförsäkringar

Socialförsäkringarna tillämpas olika för män och kvinnor. En rapport till JA-delegationen, Delegationen för jämställdhet i arbetslivet, visar att utfallet av socialförsäkringarna är påtagligt ojämställt.

I rapporten ”Jämställdhet i socialförsäkringen?” har ett antal forskare bland annat undersökt arbetslöshetsförsäkringen, arbetsskadeförsäkringen, sjukförsäkringen och pensionerna.

Skillnader mellan könen när det gäller inkomstkompensation för egenföretagare och anställda samt inrikes och utrikes födda hör till det som studerats. Enligt rapporten tenderar utfallet av de olika socialförsäkringarna genomgående att bli olika för kvinnor och män.

Rapporten framhåller några särskilt problematiska områden – garantipensionen, ersättningen vid deltidsarbetslöshet, nivån på taken i socialförsäkringarna samt utrikes föddas ställning i systemen.

”En förklaring till skillnaderna mellan kvinnor och män är att systemen är kopplade till inkomsttrygghet, där den egna arbetsinkomsten är det som försäkras. Så länge kvinnor i genomsnitt tjänar mindre än män kommer de också att få lägre ersättningar”, säger JA-delegationens ordförande Anna Hedborg i ett pressmeddelande.

Bli den första att tycka till!