Annons:
Arbetsförmedlingen
Nyhet
AVPeter NordeboTyck till!

JO kritiserar Arbetsförmedlingen

Arbetsförmedlingen får kritik av Justitieombudsmannen, JO, för att myndigheten misskött sin kommunikations- och underrättelseskyldighet när det gäller personer med skyddad identitet.

I det fall JO haft att bedöma hade en person, som var anvisad till jobb- och utvecklingsgarantin och därför skyldig att lämna aktivitetsrapporter varje månad, fått skyddade personuppgifter. När hon i slutet av maj 2016 besökte Arbetsförmedlingen för att byta kontor lämnade hon sina kontaktuppgifter till det nya kontoret och talade om att hon hade fått skyddade personuppgifter.

Men myndigheten tog inte hand om uppgifterna på ett korrekt sätt. Kvinnan mejlade några veckor senare till sin arbetsförmedlare och frågade hur hon skulle göra för att aktivitetsrapportera. Hon fick inte svar på sin fråga förrän 30 augusti. Eftersom hennes aktivitetsrapporter för maj, juni och juli månad inte kommit in i tid stängde Arbetsförmedlingen av henne från ersättning. Men myndighetens beslut postades till hennes tidigare adress. Några av breven kom i retur till Arbetsförmedlingen utan att någon åtgärd vidtogs, konstaterar JO.

I beslutet kritiseras Arbetsförmedlingen för att ha dröjt med att svara på kvinnans fråga och för att inte ha uppfyllt sin kommunicerings- och underrättelseskyldighet enligt förvaltningslagen. Arbetsförmedlingen får också kritik för att inte ha registrerat hennes aktivitetsrapport för juli månad när den kom in till arbetsförmedlingskontoret.

JO påpekar att det är särskilt viktigt att brev till en arbetssökande med skyddad identitet inte skickas till andra adresser än sökandens:

”Det finns skäl att framhålla att det är av största vikt att Arbetsförmedlingen har tydliga rutiner för arbetssökande med skyddade personuppgifter och att berörda medarbetare känner till dessa”, skriver JO Cecilia Renfors i sitt beslut.

Bli den första att tycka till!