Annons:
En handläggare från Naturvårdsverket frågade en man som begärde ut allmänna handlingar om vad de skulle användas till. För det får nu myndigheten kritik från JO.Bild:Naturvårdsverket
Naturvårdsverket
Nyhet
AVLinda KlingTyck till!

JO: Naturvårdsverket har brutit mot efterforskningsförbudet

När en man begärde ut allmänna handlingar från Naturvårdsverket, frågade handläggaren vad de skulle användas till. Nu får myndigheten JO-kritik för handläggningen av ärendet.

Handlingarna som mannen krävde att få se var e-postlistor för handläggaren och en konsult, rörande ett kunskapsprogram om vindkraft som bedrevs i samarbete mellan Naturvårdsverket och Energimyndigheten. Konsulten väntade elva veckor med att lämna ut sina e-postmeddelanden och då saknades uppgifter för ett halvår.

JO slår nu fast att handläggarens fråga stred mot efterforskningsförbudet och att konsulten inte var behörig att själv pröva om e-postlistan skulle lämnas ut, eftersom hon inte var anställd vid Naturvårdsverket. Förfrågan borde istället skyndsamt ha vidarebefordrats till ansvarig chef.

I beslutet skriver JO att ”reglerna om rätt att ta del av allmänna handlingar är av grundläggande betydelse för att offentlighetsprincipen ska kunna upprätthållas”.

Naturvårdsverket skriver i en inlaga till JO att handläggaren, konsulten och enhetschefen har gått en intern utbildning i förvaltningsrätt angående utlämnande av allmänna handlingar. Konsulten har dessutom fått ett e-postkonto hos Naturvårdsverket.

 

 

Bli den första att tycka till!