Annons:
SiS
Nyhet
AVPeter NordeboTyck till!

JO oroas av platsbristen på ungdomshemmen

Justitieombudsmannen, JO, har på eget initiativ genomfört en ny granskning av situationen vid Statens Institutionsstyrelses ungdomshem. Enligt JO är situationen mycket oroväckande.

JO har tidigare uppmärksammat att Statens institutionsstyrelse, SiS, har haft problem med att utan dröjsmål anvisa plats vid sina särskilda ungdomshem och hem för vård av missbrukare. Därför ansåg JO att det fanns skäl att genomföra en ny granskning under våren 2017.

Den höga efterfrågan har enligt SiS bland annat berott på ett ökande antal ensamkommande barn. Under 2016 tog SiS emot 269 ensamkommande barn och ungdomar, jämfört med 221 under året innan. Dessutom ökade antalet ungdomar i sluten ungdomsvård mycket kraftigt.

Den nya utredningen visar att platsbristen har varit ansträngd under en längre tid. I sitt beslut uttalar JO att det är mycket oroväckande att situationen fortfarande är problematisk, särskilt när det gäller möjligheterna för SiS att snabbt kunna ge plats åt ungdomar vid de särskilda ungdomshemmen.

”Om ett omedelbart vårdbehov inte tillgodoses kan allvarliga konsekvenser uppstå för den vårdbehövande. SiSs redogörelse visar också att bristen på platser vid de särskilda ungdomshemmen fick allvarliga följder i ett enskilt fall”, skriver JO Stefan Holgersson i sitt beslut.

JO konstaterar att det inom SiS finns en medvetenhet kring problematiken och att det pågår ett aktivt arbete när det gäller att utöka antalet platser. Därför vidtar JO inga ytterligare åtgärder, men överlämnar sitt beslut till socialdepartementet för kännedom.

Bli den första att tycka till!