Annons:
Kriminalvården
Nyhet
AVPeter NordeboTyck till!

JO riktar allvarlig kritik mot Kriminalvården

Justitieombudsmannen, JO, kritiserar Kriminalvården för att det förekommer att personal tittar i intagnas munhålor för att se om de svalt utdelad medicin. Det är inte tillåtet enligt fängelselagen, påpekar JO.

JO har granskat om Kriminalvården har rätt att okulärt besiktiga intagnas munhålor för att efter läkares ordination kontrollera att föreskriven medicin har svalts. I sitt beslut konstaterar JO att en sådan kontroll utgör en kroppsbesiktning som bara får vidtas med stöd av lag. Och i den aktuella situationen finns det inget lagstöd. JO riktar allvarlig kritik mot Kriminalvården för att regelmässigt ha utfört kroppsbesiktningar utan laglig grund.

JOs granskning har gjorts på myndighetens eget initiativ, på grund av uppgifter som kom fram i samband med en inspektion vid Hällbyanstalten utanför Eskilstuna i fjol. I sitt svar till JO hävdar Kriminalvården att besiktning av intagnas munhålor bara förekommer vid Hällbyanstalten. Den vanliga proceduren inom Kriminalvården är att en kriminalvårdare är närvarande när den intagne tar sin medicin och står kvar och pratar en stund efteråt.

Anledningen till att kriminalvårdare vid anstalten tittat i de intagnas munhålor har varit att läkare föreskrivit det, skriver Kriminalvården:

”När det gäller läkemedel som kan användas i berusningssyfte är det särskilt viktigt att kunna kontrollera patientens följsamhet i behandlingen. Det är inte heller ovanligt att andra intagna försöker pressa patienten att spara läkemedlet för att det ska kunna överlåtas till någon annan.”

Enligt JO förtjänar Kriminalvården allvarlig kritik för att regelmässigt ha utfört kroppsbesiktningar för att utan stöd i lag kontrollera intag av läkemedel. JO tror inte på Kriminalvårdens uppgift att den här typen av kontroll bara förekommer vid Hällbyanstalten:

”Att undersökningen beskrivs i Kriminalvårdens handbok om hälso- och sjukvård talar också för att undersökningarna sker i större omfattning än vad Kriminalvården gjort gällande i remissvaret. Jag förutsätter att handboken omgående uppdateras för att stämma överens med bestämmelserna om kroppsbesiktning i fängelselagen. Jag kommer att följa upp att så sker”, skriver chefs-JO Elisabeth Rynning i beslutet.

Bli den första att tycka till!