Annons:
SJUKFÖRSÄKRING
Nyhet
AVAnn DahlinTyck till!

Karensavdrag förbättrar för kvinnor

Karensdagen bör ersättas av ett karensavdrag, enligt en promemoria från socialdepartementet. De som arbetar koncentrerad deltid får med förslaget en lika stor självrisk som andra anställda. TCO välkomnar förändringen.

Karensdagen i sjukförsäkringen vid kortare sjukskrivningar innebär att arbetsgivaren gör ett löneavdrag för den första sjukdagen. För dem som arbetar koncentrerad deltid kan karensdagen slå olika, beroende på om man skulle ha arbetat den första sjukdagen eller inte. Den som skulle ha gjort ett längre arbetspass förlorar proportionerligt mer än den som arbetar lika mycket varje dag.

Nu föreslår socialdepartementet i en promemoria att karensdagen omvandlas till ett karensavdrag. Avdraget ska motsvara en femtedel av en genomsnittlig veckoersättning av sjukpenning. Det jämnar ut självrisken för dem som arbetar koncentrerad deltid.

Frågan är inte ny, utan har diskuterats i flera utredningar och propositioner sedan 1990-talet. Senast kom den upp i den parlamentariska socialförsäkringsutredningen, som 2015 föreslog just den lösning som socialdepartementet nu förordar.

Vissa branscher har redan löst problemet avtalsvägen. Men det handlar framför allt om några mansdominerade branscher, samtidigt som det är en större andel kvinnor som arbetar koncentrerad deltid. Promemorian bedömer därför att ett karensavdrag skulle få positiva effekter på jämställdheten.

En annan effekt av att byta karensdag mot karensavdrag är att det inte längre går att få ett lägre avdrag genom att sjukanmäla sig sent under dagen – avdraget blir lika stort oavsett när man sjukanmäler sig.

TCO framhåller i ett pressmeddelande att förslaget är helt i linje med TCOs uppfattning. ”Det är väldigt bra att försäkringen moderniseras. Den gamla konstruktionen med karensdag slog orimligt hårt mot kvinnodominerade sektorer inom vård och omsorg”, skriver Mikael Dubois, TCOs utredare på socialförsäkringsområdet.

Bli den första att tycka till!