Annons:
A-kassan
Nyhet
AVPeter NordeboTyck till!

A-kassan Alfa har för mycket pengar

A-kassan Alfa har inget incitament för att anpassa sin administration till arbetsbelastningen, anser IAF efter en granskning. Det har gett Alfa en mycket god ekonomi och ett stort eget kapital.

Alfa kan betala a-kassa till den som inte är medlem i någon annan a-kassa. Finansieringen sker genom ett anslag från staten och en avgift per ersättningsdag från den som får a-kassa. Enligt IAF, Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen, är anslaget från staten för stort i förhållande till kostnaderna.

”När anslaget överstiger administrationskostnaderna blir avgiften per ersättningsdag mindre betydelsefull för arbetslöshetskassans intäkter. Bristerna i den nuvarande finansieringen blir tydlig då meningen med anslaget är att delfinansiera arbetslöshetskassans nödvändiga administrationskostnader, inte täcka allt och mer därtill”, skriver IAF i ett pressmeddelande.

Konsekvensen är att Alfa nu bygger upp ett eget kapital med hjälp av statens anslag. Enligt IAF kan det egna kapitalet användas för att hålla avgiften per ersättningsdag på en låg nivå även om antalet ersättningsdagar ökar. Men om antalet ersättningsdagar fortsätter ligga på dagens låga nivå riskerar det egna kapitalet att bli onödigt stort, anser IAF.

Senast i december ska Alfa redovisa sin budget för 2018 för IAF, inklusive ett mål för nivån på eget kapital för ej anslutna.

Bli den första att tycka till!