Annons:
A-kassan
Debatt
Tyck till!

A-kasseregler hinder för arbetslinjen

Bristerna i arbetslöshetsförsäkringen försvårar för den som vill göra rätt och är ett hinder för arbetslinjen. Debattörerna hoppas att den parlamentariska socialförsäkringsutredningen ska finna lösningar.

Efter de senaste årens stora förändringar är dagens arbetslöshetsförsäkring ett komplicerat lapptäcke – både ogenomträngligt och svårbegripligt. Dess brister är många, men det största problemet är att den inte längre är en naturlig del i den så kallade arbetslinjen som regeringen talat sig varm för. Inom arbetslöshets­kassorna ser vi dagligen bevis för hur regelverket tvärtom är ett hinder för arbetslinjens mål.

Begränsningen av möjligheten till ersättning vid deltidsarbetslöshet är ett exempel. När de 75 deltidsdagarna förbrukats och arbetsgivaren inte kan erbjuda heltid är frågan om du kan överleva på den deltid du har. För många kan det då vara mer lönsamt att »stämpla på heltid« än att ta tillfälliga arbeten.

Att ta ansvar för sin situation och planera för framtiden premieras inte heller. Om du söker jobb men för säkerhets skull också söker en utbildning straffas du direkt. Då anses det nämligen som om din huvudsakliga avsikt inte är att arbeta utan att studera. Det spelar ingen roll hur aktivt du söker arbete, din avsikt att arbeta har försvunnit med ett litet kryss.

Ett återkommande problem är också att det är för lätt att göra fel och att det snabbt får stora konsekvenser för individen. Det är inte ovanligt att kombinera schemalagd anställning på exempelvis 24 procent av heltid med att bli inringd enstaka dagar och att ha beredskap hos en tredje arbets­givare. Marginalen för misstag i rapporteringen är nästan obefintlig – det räcker inte med att betala tillbaka det du fått för mycket, du kan också bli utesluten ur din arbetslöshetskassa och polisanmäld. Arbetslöshets­kassan får inte ta hänsyn till om det saknas uppsåt. Alla fel kan anses som medvetna eller grovt vårdslösa, någon »vanlig« vårdslöshet finns inte. En polisanmälan kan också få konsekvenser för möjligheten att få ett nytt arbete, då det har blivit allt vanligare att arbetsgivare ber arbetssökande att visa upp registeruppgifter om sig själva från polisen.

Det är bra att den parlamentariska socialförsäkringsutredningen har till uppdrag att se över arbetslöshetsförsäkringen. Vi hoppas att översynen hittar vägen till en försäkring som gör det lätt att göra rätt och som understödjer arbetslinjen genom att motivera den arbetslöse att söka jobb och/eller ta emot kompetenshöjande åtgärder för att kunna få jobb. I sommar finns vi i Almedalen för att föra samtal om framtidens arbetslöshetsförsäkring. 

 

Ing-Marie Nilsson
ordförande, STs a-kassa

Ove Jansson
ordförande, a-kassan Vision

Bli den första att tycka till!