Annons:
Skatter
Nyhet
AVPeter NordeboTyck till!

KI: Bibehållen välfärd kräver höjd skatt

Med dagens beskattning kommer samhället inte att klara av att upprätthålla dagens välfärd. Den slutsatsen dras i en hållbarhetsrapport från Konjunkturinstitutet, KI.

KI gör varje år en långtidsrapport över samhällsekonomin till regeringen. Enligt årets rapport kommer nuvarande skattesatser inte att räcka till för att finansiera dagens nivå av välfärd de kommande 25 åren. Den växande andelen äldre i befolkningen kommer att leda till stigande offentliga utgifter som andel av BNP framöver, i takt med att behovet av äldreomsorg stiger.

För att finansiera en bibehållen välfärd och samtidigt hålla de offentliga finanserna i balans måste skattekvoten – skatter och avgifter som andel av BNP – öka med cirka tre procentenheter till år 2040, skriver KI i ett pressmeddelande. Höjningen skulle innebära att skattekvoten blir 45,7 procent, ungefär motsvarande 2006 års nivå.

I rapportens huvudscenario stiger den genomsnittliga pensionsåldern med ungefär ett år under de kommande 25 åren. Rapporten bygger också på ett antagande att behovet av välfärdstjänster successivt minskar för de äldre. I ett mer pessimistiskt alternativ, där både pensionsåldern och behovet av välfärdstjänster ligger oförändrat kvar på dagens nivåer, ökar underskottet i de offentliga finanserna ytterligare. Då kommer skatterna att behöva höjas med ytterligare en procent av BNP för att uppnå balans i de offentliga finanserna.

Bli den första att tycka till!