EU-kommissionens förslag, kallad Monti II efter Italiens premiärminister och tidigare EU-kommissionären Mario Monti, inskränker den nationella strejkrätten. Det anser de fackliga juristerna Ingemar Hamskär, TCO, Samuel Engblom, TCO, Claes-Mikael Jonsson, LO,  och utredaren Johan Danielsson, LO. I en debattartikel på Europaportalen skriver de att förslaget strider mot Sveriges internationella förpliktelser.

Monti II kan få stora negativa konsekvenser för den svenska arbetsmarknadsmodellen, anser de fyra. Att reglera stridsåtgärder på europeisk nivå bryter mot EUs subsidiaritetsprincip, som innebär att beslut ska fattas så nära medborgarna som möjligt och på den nivå som krävs för att det ska bli effektivt. EU-kommissionen måste därför förklara i sina lagförslag varför frågan hör hemma på EU-nivå, skriver de fackliga företrädarna:

”Det är vår förhoppning att Sveriges riksdag i sin prövning av dessa subsidiaritets- och proportionalitetsprinciper kommer fram till att förslaget är för inskränkande och långtgående, och att det därför bör dras tillbaka”.