Annons:
KRIMINALVÅRDEN
Nyhet
AVAnn DahlinTyck till!

Kriminalvården klarar inte transporttrycket

Kriminalvården klarar inte att ta över Polisens transporter av frihetsberövade, ett uppdrag som gäller sedan 1 april. Först i november räknar Kriminalvården att ha rekryterat tillräckligt med personal, rapporterar Ekot.

En ny lag ger Polisen möjlighet att lämna över transporter av frihetsberövade personer till Kriminalvården. Även transportuppdrag som andra myndigheter tidigare bad Polisen om hjälp med ska nu kunna lämnas vidare till Kriminalvården. Syftet med lagändringarna är att ge Polisen mer utrymme att ägna sig åt brottsutredningar och brottsförebyggande arbete.

Men Kriminalvården har inte mäktat med den nya arbetsuppgiften, som till att börja med skulle innebära ytterligare 9 000 transporter per år, rapporterar Ekot. Senare skulle det kunna bli betydligt mer.

Orsaken är att Kriminalvården inte kunnat rekrytera den personal som krävs. Tidigast i november kan det 90-tal anställda som behövs vara på plats, säger Johan Mellbring, chef för Kriminalvårdens nationella transportenhet, till Ekot.

STs avdelningsordförande Per Sunneborn är inte förvånad.

– Vi har vetat hela tiden att det kommer att bli jättesvårt, säger han till Publikt. Vi har redan nu ett väldigt allvarligt personalläge i hela myndigheten, så det här blir nära nog omöjligt att lösa.

Om de som ska arbeta med transporterna ska hämtas från annan verksamhet i myndigheten blir läget där ännu svårare, påpekar han. Redan nu vill ledningen förhandla om lösningar för att få personal att avstå semestertid, vilket ST har avvisat.

Ett annat bekymmer med övertagandet av transporterna är att personalen behöver utbildning, säger han.

– Det är svårt redan med vårt klientel, de som redan är dömda. Nu kommer det andra, en del väldigt unga människor och en del som är psykiskt sjuka. Transportteamen måste kunna lösa problemen när de uppstår.

Enligt Per Sunneborn är det dessutom inte helt utrett vilket lagstöd Kriminalvårdens anställda har när det gäller användande av tvångsmedel i samband med de nya transporterna.

Bli den första att tycka till!