Annons:
Integritet
Nyhet
AVPeter NordeboTyck till!

Kritik mot hemlig dataavläsning

Datainspektionen, DI, säger nej till förslaget att införa hemlig dataavläsning mot vissa typer av brottslighet. DI anser att ett införande skulle vara ett för stort ingrepp i den personliga integriteten.

Hemlig dataavläsning kan komma att innebära ett synnerligen ingripande intrång i den personliga integriteten, skriver DI i sitt yttrande över den statliga utredning som föreslagit att metoden införs. För att införa ett sådant tvångsmedel i ett demokratiskt samhälle måste det föreligga mycket starka skäl, fortsätter myndigheten:

”Hemliga tvångsmedel är speciella eftersom de ger staten rätt till en långtgående övervakning och kontroll över medborgarna. Det ställer särskilda krav på lagstiftningen”, kommenterar Jonas Agnvall, jurist på DI, i ett pressmeddelande.

Datainspektionen kritiserar bland annat att hemlig dataavläsning enligt förslaget skulle få användas vid utredning av brott som inte kan anses vara tillräckligt allvarliga och att utredningen har  underskattat integritetsriskerna med hemlig dataavläsning. Myndigheten anser också att det finns frågetecken kring jurisdiktion och att lagförslaget kanske inte kommer att göra det möjligt för brottsbekämpande myndigheter att kunna ta del av information från tjänster och företag som Facebook, Twitter, Apple, Microsoft och Amazon.

Varje tvångsmedel och övervakning av enskilda personer innebär ett integritetsintrång, konstaterar DI i yttrandet. Därför måste nödvändigheten av metoderna alltid vägas mot integritetsskyddsintresset.

”Enskildas rätt till skydd för sitt privat- och familjeliv och sitt hem och sin korrespondens är en grundläggande rättighet i ett demokratiskt samhälle. Varje inskränkning i denna rätt måste bygga på ett angeläget samhälleligt behov av inskränkning och den måste stå i rimlig proportion till det syfte som ska tillgodoses genom ingreppet”, skriver DI i remissvaret.

Enligt DI skulle utredningens förslag om hemlig dataavläsning bli väsentligt kraftfullare än något av de befintliga hemliga tvångsmedlen. Om det genomförs skulle det bli möjligt för en myndighet att närmast fullständigt kunna kartlägga och övervaka den person som utsätts för åtgärden. En sådan totalövervakning av en person innebär naturligtvis synnerligen stora risker för den personliga integriteten för den som utsätts för åtgärden, och ibland även för andra, skriver DI.

Bli den första att tycka till!