Annons:
IRF
Nyhet
AVLinda KlingTyck till!

Kritik mot hur Institutet för rymdfysik leds

I en ny rapport från Statskontoret riktas kritik mot att föreståndaren för Institutet för rymdfysik, IRF, har flera roller. Enligt utredarna undergräver det personalens förtroende. "Till viss del håller vi med om den kritiken", säger Stefan Karlsson, ordförande för ST på IRF. 

Föreståndaren på IRF har idag tre roller: myndighetschef, chef för ett av de största forskningsprogrammen och ansvarig för ett forskningsprojekt. Enligt Statskontorets rapport undergräver detta personalens förtroende för föreståndaren och gör verksamheten mindre effektiv. 

STs avdelningsordförande Stefan Karlsson håller delvis med om att det kan vara problematiskt.

– De medlemmar som jobbar inom det forskningsprogram där föreståndaren är chef lider lite av att han sitter på så många stolar. Det är ett stort program och det upplevs i vissa fall som frustrerande att chefen inte bara kan fokusera på det.

I rapporten skriver Statskontoret att ”föreståndarens roll behöver renodlas till att endast vara myndighetschef”. Men föreståndaren själv, Stas Barabash, säger att det finns stora fördelar med att föreståndaren för ett forskningsinstitut också är aktiv forskare.

– Så ser det ut i de flesta forskningsorganisationer och så har det varit under hela IRFs historia. Men jag tar Statskontorets rapport på allvar och kommer att prata med departementet och mina medarbetare för att se vad som behöver förändras. Jag kommer inte att fatta några spontana beslut, säger Stas Barabash.

Stefan Karlsson hoppas att fack och arbetsgivare kan arbeta tillsammans för att hitta en bra lösning.

– Vi har haft en bra dialog och samverkan tidigare och jag ser inga hinder för det nu heller. Jag förstår att föreståndaren vill forska också, en möjlig lösning skulle kunna vara att flytta mer förvaltningsuppgifter till biträdande föreståndare, säger Stefan Karlsson.

Statskontorets utredare anser också att samarbetet mellan IRFs verksamhetsorter behöver stärkas. IRF finns idag i Kiruna, Umeå, Uppsala och Lund. ”De olika verksamheterna uppges bedrivas åtskilda och i konkurrens med varandra”, står det i rapporten.
Men det är en bild som Stefan Karlsson inte delar helt och hållet.

– Jag vet att det har funnits viss oenighet på forskarnivå, men bland STs medlemmar, som främst utgörs av ingenjörer, fungerar samarbetet jättebra, säger han.

Bli den första att tycka till!