Annons:
Pensioner
Nyhet
AVPeter NordeboTyck till!

Kvinnor har fortfarande sämre pensioner

Kvinnors totala pension är lägre än mäns, oavsett vilken sektor de har arbetat i, men skillnaden mellan könen minskar över tid. Det konstaterar Inspektionen för socialförsäkringen, ISF, i en rapport.

Skillnaden i pension mellan män och kvinnor beror på att män i genomsnitt har haft högre inkomster än kvinnor under arbetslivet. Skulle inte pensionssystemet ha ett  grundskydd i form av garanti- och bostadstillägg samt efterlevandepension skulle skillnaden mellan mäns och kvinnors pensioner vara ännu större, konstaterar ISF. Skillnaden mellan kvinnors och mäns totala pensioner beräknas minska i framtiden, i takt med att inkomstskillnaderna i arbetslivet minskar.

Men, eftersom pensionerna speglar inkomstskillnader och inkomstspridning i arbetslivet kommer det även framöver att vara skillnader mellan kvinnors och mäns totala pensioner, konstaterar ISF.

Tjänste­pensionens andel av den totala pensionen kommer enligt ISFs beräkningar att minska. Det beror på att de nya avtalen ger en lägre tjänstepension än de avtal som gäller för dagens pensionärer. Premiepensionen kommer däremot öka, vilket leder till att de totala pensionerna kommer att ligga på ungefär samma nivå som i dag.

Eftersom många placerar sitt pensionskapital i förvalda alternativ kommer skillnaden i kapitalavkastning i premiepensioner och tjänstepensioner endast att stå för en liten del av spridningen i total pension i framtiden. Staten och arbetsmarknadens parter har således ett stort ansvar vid utformandet av dessa förval, skriver ISF.

”Det finns en övertro på att kapitalavkastningen skapar stor spridning i pensionerna. Men eftersom majoriteten placerar pensionskapitalet i samma fonder eller försäkringar har avkastningen från dessa en liten betydelse för pensionernas framtida spridning”, skriver en av rapportförfattarna, Gabriella Sjögren Lindquist, i ett pressmeddelande.

Bli den första att tycka till!